01.03.2011
    Кампанията за събиране на местни данъци и такси стартира на 1 март. Задълженията за данък сгради и такса битови отпадъци се заплащат с пет процента отстъпка, ако се заплати вноската за цяла година в периода 1 март – 30 април. Във връзка със старта на кампанията се разкриват две допълнителни гишета в Центъра за административни услуги на община Ямбол. Те ще обслужват само граждани, които плащат местни данъци и такси, като по този начин се облекчава максимално клиентският поток. Центърът ще работи без прекъсване от 8 до 18 часа в делничните дни и в събота от 10 до 14 часа. Удълженото работно време бе въведено в началото на 2010 година и важи целогодишно.
    Освен в административния център, плащането на задълженията може да стане и по интернет чрез сайта http://mdt.yambol.bg. За целта е необходимо да бъде въведен уникален за всеки потребител клиентски идентификационен номер /КИН/, чрез който да ползва услугите на сайта. Номерът може да бъде получен от отдел „Местни данъци и такси” в общинска администрация. Той е изписан и на данъчните известия, които ще получи всеки данъкоплатец.
    През 2010 година голяма част от данъкоплатците се възползваха от предвидените петпроцентови намаления и в началото на май постъпленията от местни данъци и такси бяха в размер на 2 730 633 лева.


    01.03.2011
    Отлагането на обсъждането и приемането на Бюджет 2011 е явно неуважение към града и проблемите които предстоят за решаване. Така кметът Георги Славов коментира по време на традиционния си брифинг решението на съветниците да отложат сесията с мотива, че системата за електронно гласуване не работи. Мотивът звучи странно отвсякъде, коментира градоначалникът. От една страна никъде в Правилника за работа на ОбС не е записано, че е задължително да се гласува с електронна система. Ямбол е единствената община в областта, която разполага с такава. С вдигане на ръка гласуват дори в община Бургас, подчерта кметът. Освен това в предишните мандати такава системата не е имало, като някой от съветниците сега, са гласували и тогава с вдигане на ръка. Георги Славов припомни и предишни изказвания на съветниците, че системата за гласуване не работи реално и може да бъде манипулирана. Същите съветници, които преди се съмняваха в системата, сега я използваха за мотив да не гласуват бюджета. На крива ракета – космосът й пречи, а на калпави съветници – кметът все им е виновен за нещо, обрисува кметът ситуацията. Всъщност системата дава шанс на съветниците да останат анонимни при гласуването, тъй като резултатите от нея не се оповестяват, макар да има възможност, коментира градоначалникът. С гласуване с вдигане на ръка гражданите могат да видят кой как гласува за най-важните за Ямбол въпроси и това притеснява съветниците, смята кметът.
    Израз на неуважение към основния програмен документ за годината е и решението точките за бюджета да се преместят в края на дневния ред, вместо като най-важни да се разгледат в началото, допълни още Славов. През миналата година Ямбол бе първата община, прела новия бюджет, сега сигурно ще е последната, коментира кметът. Това също е показателно за отношението на сегашното новосформирано мнозинство в съвета по отношение на най-важинте за града проблеми. Без електронна система за гласуване животът няма да спре, но без приемане на бюджет много от нещата ще бъдат стопирани допълни Георги Славов.


    01.03.2011
    На 1 март от 11 часа в зала 203 на община Ямбол ще се състои отварянето на офертите в провежданата от община Ямбол открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително – монтажни работи за обекти – градски парк, лесопарк „Боровец” и реконструкция улици в централната градска част на град Ямбол”. Процедурата е по проекта на общината „Подкрепа за интегрирано и устойчиво развитие чрез подобряване на градската среда”, който е за възстановяване на двете емблематични за града зелени зони – градската градина и парк „Боровец”. По проекта се предвижда общо да бъдат реконструирани 15 000 кв. м. улици и тротоари, да бъдат възстановени 1001,2 декара паркова площ. Ще се обособят 3 зелени паркинга със 166 места за паркиране, улесняващи автомобилния достъп до Централния градски парк и парк Боровец. Ще бъдат реконструирани и обновени 5 бр. детски площадки. Проектът е на стойност 4 212 394 лева.


    01.03.2011
    Два нови проекта депозира днес община Ямбол. Единият е за обособяване на информационен център в рамките на художествена галерия „Кирил Кръстев”. С проекта се решават два проблема. От една страна благоустрояването на галерията, която по-рано община Ямбол предостави за стопанисване на художниците. От друга страна изграждането на областен информационен център, който ще събира, обобщава и популяризира информация за града и неговите забележителности. Проектът е на стойност 390 000 лева.
    „Долината на Тунджа – палитра от цветове, музика и танци” е името на проекта за иновативно културно събитие. Стойността му е 522 025 лева, а основно събитие в него е организирането на арт фестивал „Отворени пространства”, с участието на всички културни и институции и аматьорски клубове и формации в Ямбол. Проектът предвижда основната част от събитията във фестивала да се проведат в градския парк, който предстои да бъде обновен по друг проект на общината.


    01.03.2011
    Изготвен е проект за Наредба за изграждане и опазване на зелената система на община Ямбол. Той е разработен от общинска администрация в съответствие с разпоредбите на действащия Закон за устройство на територията, съгласно който общинските съвети трябва да приемат такъв нормативен акт.
    Озеленените площи на територията на община Ямбол включват общински територии, предназначени за широко и ограничено обществено ползване – паркове, градини, лесопаркове и улично озеленяване, представляващи публична общинска собственост.
    С наредбата се ограничава до минимум възможността за отнемане на зелените площи за други нужди и е предвидено компенсаторно озеленяване.
    Наредбата цели качествено управление на зелената система на общината, в съответствие с функционалното й предназначение. С ефективното осъществяване на предвидените в Наредбата дейности в община Ямбол ще се използва съществуващият към момента капацитет на назначени експерти – ландшафтен архитект и агроном, експертите по екология и инспекторите от Сектора за превенция и опазване на обществения ред, както и наличните ресурси по изграждането и поддържането на съществуващите информационни системи на общинска администрация.
    Административнонаказателните разпоредби предвиждат сериозни санкции за нарушителите на реда, които с действията си или с бездействие нанасят вреди на озеленените площи.
    Наредбата за изграждане и опазване на зелената система е Проектът, разработен от община Ямбол е публикуван за обсъждане на сайта на общината www.yambol.bg.


    01.03.2011
    Тържествената церемония, организирана от община Ямбол по повод Националния празник на България ще започне на 3 март, в 11 часа пред сградата на общината. В началото е тържественият ритуал по издигане на националното знаме. Ще бъде отслужен и благодарствен молебен. Честването ще продължи с шествие до паметника на героите, дали живота си за национално освобождение /до хотел „Тунджа”/, където ще бъдат поднесени венци и цветя на признателност.


    01.03.2011
    Председателят на Федерацията на европейските карнавални градове /ФЕКГ/ Хенри ван дер Кроон ще бъде специален гост на тазгодишния маскараден фестивал. Гостът ще даде пресконференция преди официалното откриване – на 4 март, 17:30 часа, в зала 203 на община Ямбол. ФЕКГ е международна организация, в която членуват представители от 52 държави и близо 500 града. Членството на община Ямбол във Федерацията на европейските карнавални градове ще подпомогне не само утвърждаването на «Кукерландия» като един от най-значимите национални празници на традиционната българска култура, но ще допринесе и за популяризирането му в европейски и международен мащаб. От миналата година Ямбол е член на ФЕКГ.
    С празничен спектакъл „Здравей, Кукерландия” ще бъде открит тазгодишния маскараден фестивал. За втора поредна година официалното откриване ще бъде вечерта преди състезателното дефиле. Спектакълът ще започне на 4 март от 18 часа, в площадното пространство пред община Ямбол. Участват актьорите от драматичен театър „Невена Коканова” и ансамбъл „Тунджа”. Във вечерта на игрите талантливи млади художници ще рисуват графити на тема маски и маскарад на платна пред читалище „Съгласие”. Огнено шоу ще представят участниците от театрална група „Палечко”, а празникът за откриването ще завърши с факелно шествие.

тютюнопроизводство лавандула Рецепти течна гума течна хидроизолация Tekuca guma храна за вкъщи Ямбол разнос на храна Ямбол ястия Ямбол
сглобяеми къщи richhouse